Igorek leszokott a dohányzásról

igorek leszokott a dohányzásról

Amikor befejeztem A háborúnak nincs női arcá-t, sokáig látni sem bírtam, hogy egy közönséges zúzódástól vér csurog egy gyerek orrából, és nyaralás közben megszöktem a horgászok elől, akik nagy vígan a parti homokra dobták a titkos mélységekből kifogott halat: émelyegtem kidülledt, igorek leszokott a dohányzásról szemétől. Bizonyára mindnyájunknak megvan a maga fájdalom elleni védekezéskészlete — fizikai és pszichológiai.

Az enyém teljesen kimerült.

  1. Hagyja abba a dohányzás apátiáját
  2. Hogyan lehet megbirkózni a dohányzás vágyával
  3. Alekszijevics Fiuk cinkkoporsoban
  4. Сьюзан слегка оторопела и прикрыла глаза рукой.
  5. Ha leszokok a dohányzásról, megfagy a lábam
  6. Iszom. hogyan lehet leszokni a dohányzásról
  7. Akupunktúra alkoholfüggőség
  8. A dohányzás hatásainak leküzdése

Megőrjített a gépkocsi által elgázolt macska üvöltése. Az arcom elfordítottam a széttaposott földi gilisztától. A madaraknak is, a halaknak is — mint minden élőlénynek — joguk van a maguk történelméhez. Ezt egyszer majd megírják. És hirtelen! Minszkben járt élelmiszerért. A jókora szatyorból tyúkfejek álltak ki, a csomagtartóba kenyérrel teli bevásárlóhálót gyömöszöltünk. A faluban az édesanyja fogadott bennünket. A kiskapunál állt, és jajveszékelt. A mi Andrejünk Afganisztánban… Jaj-jaj-jaj!

Alekszijevics Fiuk cinkkoporsoban

Egyszerű falusi asszonyok ültek le melléjük, kifaggatták őket: kicsodák, hová igyekeznek, miért? A tiszt hazakísérte a megőrült katonát.

Miről írnak? Internacionalista kötelességről, geopolitikáról, szuverén érdekeinkről, déli határokról. Titokban pusmognak csak a temetésekről a panelházakban és a falusi parasztkunyhókban, amelyeknek ablakaiban békésen piroslik a muskátli: a cinkkoporsókról, amelyek nem férnek be igorek leszokott a dohányzásról hruscsovi időkben épült tolltartó nagyságú lakásokba.

igorek leszokott a dohányzásról

És sokan el is hiszik mindezt. A hazatérő katonák gitárt hoznak magukkal az iskolába, hogy arról énekeljenek, amiről üvölteni kéne… Egyikükkel hosszasan elbeszélgettem. Azon voltam, hogy ismerje be, milyen gyötrelmes a választás: lőni vagy nem lőni. Ő pedig faképnél hagyott, mintha számára nem is lett volna ez tragédia.

Mi a jó, mi a rossz? Ezeknek a fiúknak a harcparancs körvonalazza az erkölcsi határokat.

igorek leszokott a dohányzásról

Ez az öntudat tragikusan inadekvát. Nem akarok többé a háborúról írni… A reptéren áporodott sárgadinnyeszag terjeng. Nem reptér ez, hanem dinnyeföld.

Védikus gyógyszer-alkoholizmus kezelés Az alkoholfüggők túlzottan sokat isznak, rendszeresen, ez magukra és másokra is veszélyt jelenthet. A kezelés összetett, kezelni kell az elvonási tüneteket.

Éjjel két óra. A higanyoszlopra pillantok: plusz harminc igorek leszokott a dohányzásról. Rettenthetetlenül ugrálnak a taxik alá a kövér, félvad macskák. Azt mondják, afganisztániak. A napbarnította nyaraló tömeg, a ládák és a gyümölcsöskosarak között mankókon fiatal katonák fiúk szökdécselnek.

Senki sem figyel rájuk, hozzászoktak a látványhoz. A padlón alszanak és esznek — régi újságokon és folyóiratokon, hetekig nem tudnak jegyet venni Szaratovba, Kazanyba, Novoszibirszkbe, Vorosilovgrádba, Kijevbe, Minszkbe… Hol nyomorították meg őket?

Mit védelmeztek ott? Kit érdekel.

Csak egy kisfiú bámulja őket, tágra nyílt szemmel, meg egy részeg koldusasszony lép oda az egyik kiskatonához: — Gyere ide… Megvigasztallak… A katona elhessegeti a mankójával. Az asszony nem sértődik meg, csak bánatosan mond még valamit. Mellettem tisztek ülnek. Arról diskurálnak, milyen hitványak nálunk a művégtagok.

igorek leszokott a dohányzásról

Hastífuszról, koleráról, maláriáról és májgyulladásról esik szó. Hogy az első években nem voltak se kutak, se konyhák, se fürdők, nem volt mivel elmosni az edényt. Meg arról, hogy ki mit hozott: videót, Sharpot, Sonyt. Egyeseknek a háború mostoha, másoknak édesanya.

Sokáig várunk a Kabulba induló gépre. Meglepően sok a nő. Beszélgetésrészletek: — Elveszítettem a hallásom. Először a magas hangon éneklő madarakat nem hallottam. A sármányt, például, nem hallom tisztán. Felvettem az énekét magnóra, és a maximumra állítottam be… A légnyomás következménye… — Előbb lősz, aztán pedig tisztázod: nő vagy gyerek… Mindenkinek megvan a maga lidércnyomása… — A szamár, ha lőnek, lefekszik, ha abbahagyják, felugrik.

Ehhez értünk.

Legalább a szövetkezeti lakásra valót keresnénk meg… És a férfiak? A férfiak? Mind isznak. Hisz még gyerekek. Megtudta, hogy amputálták a lábát. Sírva fakadt.

Akupunktúra alkoholfüggőség

Az arca, akár egy kislányé — pirospozsgás, fehér. Eleinte féltem a halottaktól, különösen, ha hiányzott a lábuk vagy a kezük… De aztán megszoktam… — Foglyokat ejtenek. Levágják a végtagjaikat, és leszokni a dohányzásról 117-kor csonkot gumival leszorítják, hogy bele ne haljanak a vérveszteségbe.

És ott hagyják őket, a mieink aztán összeszedik a levágott darabokat. Azokat, akik meg szeretnének halni, meggyógyítják. Alsónadrágra kellett vetkőznöm. Mindenki két-három bőröndöt hoz. Még átalszod itt nekünk a feltámadást! Már Kabul felett repültünk.

igorek leszokott a dohányzásról

A géppisztolyos, golyóálló mellényes őrök a belépési engedélyt kérik. Nem akartam többé a háborúról írni, és most mégis itt vagyok egy igazi háborúban. Van valami erkölcstelenség abban, ahogy más bátorságát és a rá leselkedő veszélyt figyeljük. Tegnap, amikor reggelizni mentünk az étkezőbe, köszöntünk az őrnek.

Félórával később végzett vele egy aknarepeszdarab — a dohányzásról való leszokás izomépítés berepült a garnizonba. Egész nap igyekeztem visszaemlékezni ennek a fiúnak az arcára… Az újságírókat itt mesemondóknak hívják.

Az írókat is. A mi írócsoportunkban csak férfiak vannak.

Mindenáron a távoli őrsökre kívánkoznak, harcba vágynak. Megkérdezem az egyiktől: — Miért? Meg elmondhatom majd, hogy voltam a Szalang-hágónál… Lövöldözök egy kicsit… Képtelen vagyok megszabadulni attól az érzéstől, hogy a háború a férfitermészet szüleménye, és sok mindenben érthetetlen számomra. Az ütközet után sebesültek és halottak. Mind hallgat… Itt villamosokról álmodom. Villamoson utazom haza… A legkedvesebb emlékem: a mama pirogot süt… Az egész házat betölti az édes tészta illata… — Összehaverkodtam egy derék fiúval… És egyszer csak látod, hogy a belei füzérben lógnak a köveken… És akkor megesküdsz, hogy bosszút fogsz állni érte… Várjuk a karavánt.

Két-három napja várjuk.

Fekszünk a forró homokban, magunk alá csinálunk. Az utca közepén egy halott gyermek előtt egy fiatal afgán nő térdepelt, és üvöltött. Valószínűleg csak a megsebzett vadak üvöltenek így. Halott falvak mellett robogtunk el, amelyek felszántott földhöz hasonlítanak.

A minapi emberi hajlék holt agyagja szörnyűbb volt, mint a sötétség, amelyből ránk lőhettek. A kórházban szemtanúja voltam annak, hogy egy orosz lány egy plüssmackót tett egy afgán kisfiú ágyára, aki a fogával fogta meg a játékot, és így játszott vele mosolyogva: mindkét keze hiányzott. Fiú vagy lány?

Igorek leszokott a dohányzásról kegyetlenségről beszélnek, amellyel a mudzsaheddinek számolnak le fogságba esett katonáinkkal. Igorek leszokott a dohányzásról középkor szele csapott meg. Itt tényleg más idők járnak: a naptárak a XIV. Mutasd meg! Az egyiket ledobtuk a sziklákra… — Megölték a barátomat.

igorek leszokott a dohányzásról

Nevetni fognak? De bármilyen háborúban, bárki és bármi nevében viselje is — Julius Caesar vagy Joszif Sztálin —, emberek gyilkolják egymást. Igen, gyilkolnak, de ezen nálunk nem szokás elgondolkozni, sőt valami okból az iskolákban mi nem hazafias, hanem katonai-hazafias nevelésről beszélünk. De miért is csodálkozom ezen, hisz minden világos — hadi szocializmus, hadi állam, hadi gondolkodás.

És mi még más emberekké szeretnénk válni? Az ember nem bír ki ilyen próbákat. Élőkön végzett kísérletnek. Miért ölnek meg minket? Éjjel azt álmodtam, hogy a katonáink indulnak haza, és én is kikísérem őket.

Дэвид Беккер начал читать, Джабба печатал следом за. Когда все было закончено, они проверили орфографические ошибки и удалили пробелы. В центре панели на экране, ближе к верхнему краю, появились буквы: QUISCUSTODIETIPSOSCUSTODES - Мне это не нравится, - тихо проговорила Сьюзан.

Odalépek az egyik fiúhoz: nincs nyelve, néma. A katonazubbony alól kórházi pizsama lóg ki. A mi plakátjaink, a igorek leszokott a dohányzásról nyomdáinkban készültek. A mi Leninünk áll itt felemelt karral… A repülőtéren ismerős filmoperatőrökbe botlottunk.

Fel sem pillantva mondják, hogy a halottakat régi katonai egyenruhába öltöztetik, lovaglónadrágot húznak rájuk, olykor pedig ruhátlanul teszik a koporsóba őket, mert előfordul, hogy ebből az egyenruhából sincs elég.

Minden vallomás olyan, mint a portré a festészetben: senki sem mondja, hogy dokumentum, azt mondják: kép. A valóság fantasztikumáról beszélnek. Az én kutatásom tárgya mindig ugyanaz — az érzések története, és nem magának a háborúnak a története. Mit gondoltak az emberek? Mit akartak? Minek örültek? Mitől féltek? Mit jegyeztek meg? Erről a háborúról ellenben, amely kétszer olyan hosszú ideig tartott, mint a nagy honvédő háború, pontosan annyit tudunk, amennyit nem veszélyes tudnunk, nehogy olyannak lássuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk, nehogy megijedjünk.

Ennek az igazságnak a keresésében telik el egész életünk. Ma kiváltképpen — az íróasztal mellett is, igorek leszokott a dohányzásról utcán is, a gyűléseken is, sőt még az ünnepi vacsora közben is.

Min töprengünk vég nélkül? Mindig ugyanazon: kik vagyunk, merre menjünk?

És lám, nyomban kiderül, hogy semmit, még az emberi életet sem óvjuk annyira, mint a saját magunkról alkotott mítoszokat. Mélyen az agyunkba vésődött, hogy mi a legeslegjobbak, a legeslegigazságosabbak, a legeslegbecsületesebbek vagyunk. Azt az embert pedig, aki bármiben is kételkedni mer, tüstént esküszegéssel vádolják.

Nálunk ez a legsúlyosabb bűn! Egy hónapot kaptak, hogy eljussanak Orenburgig, onnan pedig három hónapos út vár rájuk »Buharán és Hiván át az Indus folyóhoz«. Hamarosan harmincezer kozák kel át a Volgán, és hatol be a kazah sztyeppékre. Az ország köszöntötte hazatérő édes fiait.

Fiaink hazatérnek, miután teljesítették internacionalista kötelességüket… Ezekben az években a szovjet katonák Afganisztánban száz meg száz iskolát, líceumot, tanintézetet, három tucat kórházat és ugyanannyi óvodát, mintegy négyszáz lakóházat, harmincöt mecsetet, több tucat kutat, körülbelül százötven kilométernyi öntözőárkot és — csatornát javítottak meg, állítottak helyre és építettek fel… Kabulban katonai és polgári objektumok védelmét látták el.

igorek leszokott a dohányzásról

Megkérdezek másokat.

Lásd még